Eesti Kohanimeraamat
Marja Kallasmaa, Evar Saar, Peeter Päll, Marje Joalaid, Arvis Kiristaja, Enn Ernits, Mariko Faster, Fred Puss, Tiina Laansalu, Marit Alas, Valdek Pall, Marianne Blomqvist, Marge Kuslap, Anželika Šteingolde, Karl Pajusalu, Urmas Sutrop
Põhjapõdrad ja oliivid
Jaak Prozes
Tõe otsing
Willard Van Orman Quine
Eesti murrete sõnaraamat
Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu
Nartsiss, meesteõgija
Helga Nõu
Ungari keel ja selle kõnelejaskond
Jenő Kiss
Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Keele Sihtasutus on asutatud 1993. aastal Eesti Keele Instituudi poolt. Sihtasutuse eesmärk on toetada ja soodustada eesti keele ja kultuuri uurimist ning aidata kaasa eesti keele kui riigikeele ja eestlaste identiteedi kandja igakülgsele uurimisele ning hooldele.

EKSA kirjastatud raamatutest enamuse moodustavad keeleteaduslikud teosed ja sõnaraamatud, lisaks on üllitatud ka eesti ilukirjandust ja maailma väärtkirjanduse tõlkeid.


 


 

avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2016