40 kiri
Leo Luks
Eesti murrete sõnaraamat
Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu
Hõbeda laulud
Kärt Hellerma
Lausungid ja pausid
Rein Veidemann
Sada hetke eesti luules
Rein Veidemann
Kultuur, kõne ja Minu Ise
Aaro Toomela
Eesti Keele Sihtasutus
Eesti Keele Sihtasutus on asutatud 1993. aastal Eesti Keele Instituudi poolt. Sihtasutuse eesmärk on toetada ja soodustada eesti keele ja kultuuri uurimist ning aidata kaasa eesti keele kui riigikeele ja eestlaste identiteedi kandja igakülgsele uurimisele ning hooldele.

EKSA kirjastatud raamatutest enamuse moodustavad keeleteaduslikud teosed ja sõnaraamatud, lisaks on üllitatud ka eesti ilukirjandust ja maailma väärtkirjanduse tõlkeid.


 
 

avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2016