Leikude
Erni Kask
Poliitilised esseed
Margus Ott
Fraseoloogiasõnaraamat
Asta Õim
Filosoofilisi novelle
Kalle Käsper
Kõik redelid on tagurpidi
Ene Mihkelson
Massimeedia reaalsus
Niklas Luhmann
EKSA
Eesti Keele Sihtasutus on asutatud 1993. aastal Eesti Keele Instituudi poolt. Sihtasutuse eesmärk on toetada ja soodustada eesti keele ja kultuuri uurimist ning aidata kaasa eesti keele kui riigikeele ja eestlaste identiteedi kandja igakülgsele uurimisele ning hooldele.

EKSA kirjastatud raamatutest enamuse moodustavad keeleteaduslikud teosed ja sõnaraamatud, lisaks on üllitatud ka eesti ilukirjandust ja maailma väärtkirjanduse tõlkeid.


 
 

avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2017